16. Cesta stínů (HIM - Right Here in My Arms)

 

 

CESTY STÍNŮ - HIM

 

Noc se krátí, když měsíc ubývá

Dech se ztrácí, tlukot srdce doznívá

A snad se vrátí, najde-li tam tmu

V srdci ránu, v hlavě tajemný svět můr.

 

Jde tou cestou temnou….

 

Ref:

Stíny tmavnou, krutá hra. Do tmy plout.

Sílí tě se světlem stát, zbav se pout,těch pout

 

Květ tvůj se sklání, zlomen tryznou krvavou, ....tou hrou

Ze snivých krajin, havranů šik doletěl,

nese zprávu děsivou

 

Ref:

 

Solo:

 

Ref: